f
^

Meijer Wery

door Joost Swarte

(Heemstede, 24 december 1947). Striptekenaar, grafisch- en industrieel ontwerper. Bedenker van de term Klare Lijn. Begon in 1971 zijn eigen stripblad Modern Paper. http://www.joostswarte.com/

Afb-Meijer-Wery-web

Meijer Wery was al in 1916 lid van de Rotterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging, de voorloper van de op 21 december 1919 opgerichte Nederlandse Toonkunstenaars Bond (N.T.B.). Hij organiseerde tijdens de Eerste Wereldoorlog acties voor een zesdaagse werkweek voor musici. In Rotterdam was vanaf 1913 een machtige bond van lokale theaterdirecteuren actief. De muzikantenstaking was geen succes en de Rotterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging werd veroordeeld tot het betalen van een boete van f 2500,- wegens het aanzetten tot contractbreuk. De wekelijkse vrije dag voor musici kwam er pas in januari 1930 en slechts alleen voor bioscoopmusici.

De bond protesteerde in de jaren twintig tegen de Duitse ‘valutabands’, die ver onder de prijs werkten. In 1922 had de N.T.B. 2024 leden, ongeveer de helft van de in Nederland actieve musici. In de jaren dertig kwam de bond wederom in actie tegen het grote aantal buitenlandse musici in Nederland. Voor de Nederlandse musici was het veel moeilijker om over de landsgrenzen te werken.

In de periode 1930-1932 was zestig procent van de werkende musici van buitenlandse afkomst, in 1935 vierenveertig procent en eind 1936 drieëndertig procent. Na de door de nazi’s opgedrongen gelijkschakeling van de Nederlandse vakbonden op 21 november 1940 werd Meijer Wery ontheven van zijn functie als voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de N.T.B.

Vanaf 1 november 1941 stelden de nazi’s de maandag in als (verplichte) vrije dag voor alle musici. Meijer Wery was met o.a. Jules Zagwijn medeoprichter van het Genootschap Tot Onderlinge Kunstbeoefening (T.O.K.), dat later uit zou groeien tot het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Meijer Wery was saxofoondocent aan de Muziekscholen Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (directeur Willem Feltzer). Het muzieklyceum van Willem Feltzer startte in april 1929 als eerste in Nederland een jazzopleiding met o.m. Meijer Wery en trompettist Eddy Meenk als jazzdocenten.

In het begin van de jaren dertig maakte Meijer Wery deel uit van The Famous Band van de slagwerker en accordeonist Philip Willebrandts. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Meijer Wery basklarinet in het Joods Symfonieorkest en wist hij te ontsnappen uit de Hollandsche Schouwburg waar de joden werden bijeengebracht om op transport gesteld te worden naar de vernietigingskampen. Nadat het hem gelukt was zich als ‘half jood’ te laten registreren, kon hij gaan werken bij het Goois Symfonieorkest.

–Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij met succes in actie tegen de dreigende opheffing van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat zou moeten fuseren met het Haagse Residentieorkest. Meijer Wery overleed 14 oktober 1978 op 86-jarige leeftijd in Rotterdam.